Felix qui potuit rerum cognoscere causas

Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Litere
Departamentul de Limbi şi Literaturi Clasice

Filologia clasica

Studiile clasice oferă o bază lingvistică și culturală solidă pentru construirea unei cariere în științele socio-umane, fiind piatra de temelie a unei formații umaniste interdisciplinare.

 

Astăzi construim România de mâine, în care ne-am dori să emigrăm!

In memoriam Friedae Edelstein

S-a stins din viaţă Doamna Profesor Doctor Frieda Edelstein, personalitate marcantă a Filologiei clasice clujene, formată la şcoala marilor profesori Teodor Naum şi Ştefan Bezdechi. Timp de 50 de ani a îndrumat cu temeinicie numeroşi studenţi în desluşirea arcanelor textelor latine. Cei care au avut privilegiul de a lua parte la cursurile şi seminariile de limbă latină predate de Domnia sa vor păstra amintirea unui latinist de excepţie şi a unui dascăl dedicat şi exigent, care transmitea bucuria descoperirii autorilor clasici (în special Tacitus, Cicero si Seneca). Cursul de sintaxă latină conceput de Domnia sa, graţie căruia numeroase generaţii de studenţi au învăţat să înţeleagă în profunzime construcţia şi funcţionarea unui text latin, rămâne şi azi un reper al Filologiei clasice clujene. Noi, cei formaţi de Domnia sa, vom resimţi profund această pierdere.

Requiescat in pace!