Felix qui potuit rerum cognoscere causas

Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Litere
Departamentul de Limbi şi Literaturi Clasice


Studiile clasice oferă o bază lingvistică și culturală solidă pentru construirea unei cariere în științele socio-umane, fiind piatra de temelie a unei formații umaniste interdisciplinare.

 

Astăzi construim România de mâine, în care ne-am dori să emigrăm!

                                    


Colocviul internațional "Nova Minervae Galleria. Esperienze personali nell'edizione di testi latini di ogni età"

Cluj - Napoca, 16 - 18 aprilie 2018Seminarul de Studii Clasice & Seminarul de Studii Istorico-Religioase

Vasile Rus

Diateza pasiva în greaca veche și latină în viziunea gramaticilor greci și latini. O lectură critică


Cristian Baumgarten

Lecturi asupra lui Nous la Anaxagora


Marina Cristea

Paradigma lui Van Gennep și concursurile dramatice ateniene


Carmen Fenechiu

Lexicon epigrafic al Daciei


Bogdan Neagota

“Draco horribilis et magne magnitudinis”. Un text medieval despre balaurii meteorologici din Pirineii Orientali