Licență. Diploma de licență în filologie clasică le deschide absolvenților drumul înspre cariera didactică (profesor de limba latină și de limba greacă) și înspre cercetare (institute de cercetare, biblioteci cu fonduri de manuscrise medievale, arhivistică).


Master. După obținerea licenței în Filologie Clasică, studiile pot fi continuate pe niveluri multiple: lingvistice (masterate în filologie clasică, lingvistică, filologie romanică etc.), istorice (masterate în istorie antică, istorie medievală, epigrafie, paleografie), filosofice (masterat în filosofie antică și medievală), teologice (masterat în studii patristice), juridice (masterat în științe juridice). Studiile clasice oferă o bază lingvistică și culturală solidă pentru construirea unei cariere în științe socio-umane, constituind fundamentul sine qua non pentru o formație umanistă interdisciplinară.


Doctorat în științe socio-umane (Filologie, Istorie, Filosofie, Teologie, Drept), în cadrul oricărei universități românești sau străine. Diploma de Filologie Clasică oferită de Universitatea Babeș-Bolyai este recunoscută pe plan internațional.


In memoriam Friedae Edelstein

S-a stins din viaţă Doamna Profesor Doctor Frieda Edelstein, personalitate marcantă a Filologiei clasice clujene, formată la şcoala marilor profesori Teodor Naum şi Ştefan Bezdechi. Timp de 50 de ani a îndrumat cu temeinicie numeroşi studenţi în desluşirea arcanelor textelor latine. Cei care au avut privilegiul de a lua parte la cursurile şi seminariile de limbă latină predate de Domnia sa vor păstra amintirea unui latinist de excepţie şi a unui dascăl dedicat şi exigent, care transmitea bucuria descoperirii autorilor clasici (în special Tacitus, Cicero si Seneca). Cursul de sintaxă latină conceput de Domnia sa, graţie căruia numeroase generaţii de studenţi au învăţat să înţeleagă în profunzime construcţia şi funcţionarea unui text latin, rămâne şi azi un reper al Filologiei clasice clujene. Noi, cei formaţi de Domnia sa, vom resimţi profund această pierdere.

Requiescat in pace!