Licență. Diploma de licență în filologie clasică le deschide absolvenților drumul înspre cariera didactică (profesor de limba latină și de limba greacă) și înspre cercetare (institute de cercetare, biblioteci cu fonduri de manuscrise medievale, arhivistică).


Master. După obținerea licenței în Filologie Clasică, studiile pot fi continuate pe niveluri multiple: lingvistice (masterate în filologie clasică, lingvistică, filologie romanică etc.), istorice (masterate în istorie antică, istorie medievală, epigrafie, paleografie), filosofice (masterat în filosofie antică și medievală), teologice (masterat în studii patristice), juridice (masterat în științe juridice). Studiile clasice oferă o bază lingvistică și culturală solidă pentru construirea unei cariere în științe socio-umane, constituind fundamentul sine qua non pentru o formație umanistă interdisciplinară.


Doctorat în științe socio-umane (Filologie, Istorie, Filosofie, Teologie, Drept), în cadrul oricărei universități românești sau străine. Diploma de Filologie Clasică oferită de Universitatea Babeș-Bolyai este recunoscută pe plan internațional.


                                    


Colocviul internațional "Nova Minervae Galleria. Esperienze personali nell'edizione di testi latini di ogni età"

Cluj - Napoca, 16 - 18 aprilie 2018Seminarul de Studii Clasice & Seminarul de Studii Istorico-Religioase

Vasile Rus

Diateza pasiva în greaca veche și latină în viziunea gramaticilor greci și latini. O lectură critică


Cristian Baumgarten

Lecturi asupra lui Nous la Anaxagora


Marina Cristea

Paradigma lui Van Gennep și concursurile dramatice ateniene


Carmen Fenechiu

Lexicon epigrafic al Daciei


Bogdan Neagota

“Draco horribilis et magne magnitudinis”. Un text medieval despre balaurii meteorologici din Pirineii Orientali