SITURI UTILE

EDIȚII ELECTRONICE ONLINE

Itinera electronica

L'antiquité grecque et latine du moyen âge

Perseus Digital Library

Institute of Biblical Greek

Read Classical Authors on-line

Classical Languages: Online Texts

Theoi Texts Library


DICȚIONARE ONLINE

Greacă veche & Neogreacă

Latină

Latin Dictionary


ISTORICI AI RELIGIILOR

John Scheid

Ken Dowden: The Home PageREVISTE ONLINE (la liber)

Studii Clasice

THIASOS. Journal of archaeology and ancient architecture

Kernos. Revue internationale et pluridisciplinaire de religion grecque antique

Revue de l'histoire des religions (RHR)

Studi e Materiali di Storia delle Religioni (SMSR)


In memoriam Friedae Edelstein

S-a stins din viaţă Doamna Profesor Doctor Frieda Edelstein, personalitate marcantă a Filologiei clasice clujene, formată la şcoala marilor profesori Teodor Naum şi Ştefan Bezdechi. Timp de 50 de ani a îndrumat cu temeinicie numeroşi studenţi în desluşirea arcanelor textelor latine. Cei care au avut privilegiul de a lua parte la cursurile şi seminariile de limbă latină predate de Domnia sa vor păstra amintirea unui latinist de excepţie şi a unui dascăl dedicat şi exigent, care transmitea bucuria descoperirii autorilor clasici (în special Tacitus, Cicero si Seneca). Cursul de sintaxă latină conceput de Domnia sa, graţie căruia numeroase generaţii de studenţi au învăţat să înţeleagă în profunzime construcţia şi funcţionarea unui text latin, rămâne şi azi un reper al Filologiei clasice clujene. Noi, cei formaţi de Domnia sa, vom resimţi profund această pierdere.

Requiescat in pace!