MEMBRII DEPARTAMENTULUI DE LIMBI ȘI LITERATURI CLASICE (DLLC)

Lector dr. Bogdan NEAGOTA
Domenii de competenţă: literatura latină; patristică latină; religiile antichității clasice și târzii; istoria mentalităților și antropologie istorică; știința religiilor; folcloristică, etnologie și antropologie culturală.

 Lector dr. Carmen FENECHIU
Domenii de competenţă: limba latină (sintaxa propoziţiei şi a frazei); epigrafie latină; istorie și civilizație romană.

Lector dr. Cristian BAUMGARTEN
Domenii de competenţă: limba greacă veche; filosofie antică; literatură patristică greacă și latină.

Lector dr. Iulian DAMIAN
Domenii de competenţă: limba latină (clasică și medievală); literatură latină medievală; paleografie latină medievală; istorie medievală; istoria ideilor și a mentalităților.

Lector dr. Marina CRISTEA
Domenii de competenţă: literatură greacă; limba greacă veche; dialectologie greacă; teatrul antic grec (tragedie și comedie); istoria spectacolului antic.
CADRE DIDACTICE ASOCIATE ȘI CERCETĂTORI


Dr. Vasilica Eugenia CRISTEA (Biblioteca Academiei Române, Cluj-Napoca)
Domenii de competență: limba latină clasică și medievală; paleografie latină medievală.

Asist. dr. Cristina CIOVÂRNACHE (Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București)
Domenii de competență: limba persană modernă; limba arabă.


                                    


Colocviul internațional "Nova Minervae Galleria. Esperienze personali nell'edizione di testi latini di ogni età"

Cluj - Napoca, 16 - 18 aprilie 2018Seminarul de Studii Clasice & Seminarul de Studii Istorico-Religioase

Vasile Rus

Diateza pasiva în greaca veche și latină în viziunea gramaticilor greci și latini. O lectură critică


Cristian Baumgarten

Lecturi asupra lui Nous la Anaxagora


Marina Cristea

Paradigma lui Van Gennep și concursurile dramatice ateniene


Carmen Fenechiu

Lexicon epigrafic al Daciei


Bogdan Neagota

“Draco horribilis et magne magnitudinis”. Un text medieval despre balaurii meteorologici din Pirineii Orientali