MEMBRII DEPARTAMENTULUI DE LIMBI ȘI LITERATURI CLASICE (DLLC)

Conf. dr. Vasile RUS
Domenii de competenţă: limba greacă veche (fonetica, morfologie, lexicologie, sintaxă); limba greacă medievală (greacă bizantină); limba latină (istoria limbii latine, latina medievală, lexicologie; paleografie); limba latină medievală și premodernă; lingvistică indo-europeană.

Lector dr. Bogdan NEAGOTA
Domenii de competenţă: literatura latină; patristică latină; religiile antichității clasice și târzii; istoria mentalităților și antropologie istorică; știința religiilor; folcloristică, etnologie și antropologie culturală.

 Lector dr. Carmen FENECHIU
Domenii de competenţă: limba latină (sintaxa propoziţiei şi a frazei); epigrafie latină; istorie și civilizație romană.

Lector dr. Cristian BAUMGARTEN
Domenii de competenţă: literatura greacă veche; limba greacă veche; filosofie antică și medievală; patristică greacă și latină; teologie; religiile antichității clasice și târzii; știința religiilor.

Lector dr. Iulian DAMIAN
Domenii de competenţă: limba latină (clasică și medievală); literatură latină medievală; istorie medievală; istoria ideilor și a mentalităților.
CADRE DIDACTICE ASOCIATE ALE DLLC


Prof. dr. emerit Radu ARDEVAN
(Departamentul de Istorie Antică și Arheologie, Facultatea de Istorie și Filosofie, UBB)
Domenii de competență: istorie antică; instituțiile antichității clasice și târzii; numismatică antică; epigrafie latină.


Drd. Marina CRISTEA
(Școala Doctorală de Teatru și Film, Facultatea de Teatru și Televiziune, UBB)
Domenii de competenţă: limba greacă veche; teatrul antic grec (tragedie și comedie); istoria spectacolului antic. 

CS III dr. Mihaela GLIGOR (Institutul de Istorie “George Barițiu” al Academiei Române, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Cluj-Napoca / Centrul de Studii Indiene, UBB)
Domenii de competență: cultură și civilizație indiană; știința religiilor; istoria ideilor; istoria filosofiei.

Dr. Yusuke SUMI (Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București)
Domenii de competență: limba rromani (fonetică și morfologie istorică); limba latină (clasică și medievală); limba greacă veche; limba japoneză (nativă).

Prof. drd. Ionel CORDOVAN (Facultatea de Litere, Universitatea Ovidius din Constanța)
Domenii de competență: limba rromani (curs practic).

In memoriam Friedae Edelstein

S-a stins din viaţă Doamna Profesor Doctor Frieda Edelstein, personalitate marcantă a Filologiei clasice clujene, formată la şcoala marilor profesori Teodor Naum şi Ştefan Bezdechi. Timp de 50 de ani a îndrumat cu temeinicie numeroşi studenţi în desluşirea arcanelor textelor latine. Cei care au avut privilegiul de a lua parte la cursurile şi seminariile de limbă latină predate de Domnia sa vor păstra amintirea unui latinist de excepţie şi a unui dascăl dedicat şi exigent, care transmitea bucuria descoperirii autorilor clasici (în special Tacitus, Cicero si Seneca). Cursul de sintaxă latină conceput de Domnia sa, graţie căruia numeroase generaţii de studenţi au învăţat să înţeleagă în profunzime construcţia şi funcţionarea unui text latin, rămâne şi azi un reper al Filologiei clasice clujene. Noi, cei formaţi de Domnia sa, vom resimţi profund această pierdere.

Requiescat in pace!