MEMBRII DEPARTAMENTULUI DE LIMBI ȘI LITERATURI CLASICE (DLLC)

Conf. dr. Vasile RUS
Domenii de competenţă: limba greacă veche (fonetica, morfologie, lexicologie, sintaxă); limba greacă medievală (greacă bizantină); limba latină (istoria limbii latine, latina medievală, lexicologie; paleografie); limba latină medievală și premodernă; lingvistică indo-europeană.

Lector dr. Bogdan NEAGOTA
Domenii de competenţă: literatura latină; patristică latină; religiile antichității clasice și târzii; istoria mentalităților și antropologie istorică; știința religiilor; folcloristică, etnologie și antropologie culturală.

 Lector dr. Carmen FENECHIU
Domenii de competenţă: limba latină (sintaxa propoziţiei şi a frazei); epigrafie latină; istorie și civilizație romană.

Lector dr. Cristian BAUMGARTEN
Domenii de competenţă: literatura greacă veche; limba greacă veche; filosofie antică și medievală; patristică greacă și latină; teologie; religiile antichității clasice și târzii; știința religiilor.

Lector dr. Iulian DAMIAN
Domenii de competenţă: limba latină (clasică și medievală); literatură latină medievală; paleografie latină medievală; istorie medievală; istoria ideilor și a mentalităților.

Lector dr. Marina CRISTEA
Domenii de competenţă: limba greacă veche; dialectologie greacă; teatrul antic grec (tragedie și comedie); istoria spectacolului antic.
CADRE DIDACTICE ASOCIATE ȘI CERCETĂTORI


Prof. dr. emerit Radu ARDEVAN
(Departamentul de Istorie Antică și Arheologie, Facultatea de Istorie și Filosofie, UBB)
Domenii de competență: istorie antică; instituțiile antichității clasice și târzii; numismatică antică; epigrafie latină.

Dr. Vasilica Eugenia CRISTEA
(Biblioteca Academiei Române, Cluj-Napoca)
Domenii de competență: limba latină clasică și medievală; paleografie latină medievală.

CS III dr. habil. Mihaela GLIGOR
(Institutul de Istorie “George Barițiu” al Academiei Române, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Cluj-Napoca / Centrul de Studii Indiene, UBB)
Domenii de competență: cultură și civilizație indiană; știința religiilor; istoria ideilor; istoria filosofiei.

Asist. dr. Cristina CIOVÂRNACHE (Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București)
Domenii de competență: limba persană modernă; limba arabă.

Dr. Yusuke SUMI (Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București)
Domenii de competență: limba rromani (fonetică și morfologie istorică); limba latină (clasică și medievală); limba greacă veche; limba japoneză (nativă).

Colocviul internațional "Nova Minervae Galleria. Esperienze personali nell'edizione di testi latini di ogni età"

Cluj - Napoca, 16 - 18 aprilie 2018


Seminarul de Studii Clasice & Seminarul de Studii Istorico-Religioase

Vasile Rus

Diateza pasiva în greaca veche și latină în viziunea gramaticilor greci și latini. O lectură critică


Cristian Baumgarten

Lecturi asupra lui Nous la Anaxagora


Marina Cristea

Paradigma lui Van Gennep și concursurile dramatice ateniene


Carmen Fenechiu

Lexicon epigrafic al Daciei


Bogdan Neagota

“Draco horribilis et magne magnitudinis”. Un text medieval despre balaurii meteorologici din Pirineii Orientali