DICIPLINELE STUDIATE LA FILOLOGIE CLASICĂ

CURSURI DE SPECIALITATE OBLIGATORII ȘI OPȚIONALE

limba și literatura latină (șase semestre)

limba și literatura greacă veche (șase semestre)

limba și literatura latină patristică (două semestre)

limba și literatura greacă patristică (un semestru)

limba și cultura latină medievală (un semestru)

limba greacă bizantină (două semestre)

limba neogreacă (două semestre)

introducere în filologie clasică: căile transmiterii literaturilor latină şi greacă de-a lungul timpului; critică textuală; ecdotică (un semestru)istorie antică (un semestru)

religiile antichității clasice și târzii (două semestre)

lingvistică indo-europeană (un semestru)

CURSURI FACULTATIVE

știința religiilor în antichitate (un semestru)

categoriile esteticului în antichitate (un semestru)

teorii literare în antichitate (un semestru) 

limba neogreacă (două semestre)

limba persană modernă (patru semestre)

limba sanscrită (două semestre)

cultură și civilizație indiană (un semestru)

curs practic de limba rromani (patru semestre)


                                    


Colocviul internațional "Nova Minervae Galleria. Esperienze personali nell'edizione di testi latini di ogni età"

Cluj - Napoca, 16 - 18 aprilie 2018Seminarul de Studii Clasice & Seminarul de Studii Istorico-Religioase

Vasile Rus

Diateza pasiva în greaca veche și latină în viziunea gramaticilor greci și latini. O lectură critică


Cristian Baumgarten

Lecturi asupra lui Nous la Anaxagora


Marina Cristea

Paradigma lui Van Gennep și concursurile dramatice ateniene


Carmen Fenechiu

Lexicon epigrafic al Daciei


Bogdan Neagota

“Draco horribilis et magne magnitudinis”. Un text medieval despre balaurii meteorologici din Pirineii Orientali