Disciplinele studiate în cadrul secției de Filologie Clasică

 

limba și literatura latină (șase semestre)

limba și literatura greacă veche (șase semestre)

limba și literatura latină patristică (două semestre)

limba și literatura greacă patristică (un semestru)

limba și cultura latină medievală (un semestru)

limba greacă bizantină (două semestre)

limba neogreacă (două semestre)

introducere în filologie clasică: căile transmiterii literaturilor latină şi greacă de-a lungul timpului; critică textuală; ecdotică (un semestru)

istorie antică (un semestru)

religiile antichității clasice și târzii (două semestre)

știința religiilor în antichitate (un semestru)

categoriile esteticului în antichitate (un semestru)

teorii literare în antichitate (un semestru)

lingvistică indo-europeană (un semestru)


cultură și civilizație indiană (un semestru)

limba sanscrită (două semestre)

curs practic de limba rromani (două semestre)

In memoriam Friedae Edelstein

S-a stins din viaţă Doamna Profesor Doctor Frieda Edelstein, personalitate marcantă a Filologiei clasice clujene, formată la şcoala marilor profesori Teodor Naum şi Ştefan Bezdechi. Timp de 50 de ani a îndrumat cu temeinicie numeroşi studenţi în desluşirea arcanelor textelor latine. Cei care au avut privilegiul de a lua parte la cursurile şi seminariile de limbă latină predate de Domnia sa vor păstra amintirea unui latinist de excepţie şi a unui dascăl dedicat şi exigent, care transmitea bucuria descoperirii autorilor clasici (în special Tacitus, Cicero si Seneca). Cursul de sintaxă latină conceput de Domnia sa, graţie căruia numeroase generaţii de studenţi au învăţat să înţeleagă în profunzime construcţia şi funcţionarea unui text latin, rămâne şi azi un reper al Filologiei clasice clujene. Noi, cei formaţi de Domnia sa, vom resimţi profund această pierdere.

Requiescat in pace!